Utleige av lokaler

Frivilligsentralen sine lokaler kan du leige. Lokala vert brukt til barnedåp, konfirmasjonar, bursdagar og møtevirksomheit. Alle organisasjonar kan låne rom gratis til styremøter.Huset er stort og innhaldsrikt:

  • Festsal, plass til 30 stk ved bordoppsett (1.etg)
  • Peisstove med sofa/stol plass til 15 stk, peisstova har også eit møtebord med plass til 8 stk (1.etg)
  • Kjøkken (1.etg)
  • Møterom på loftet med plass til 20 stk
  • Kjøkken på loft, plass til 6 stk

Projektor kan lånast av dei som har behov for det, peisstova, festsalen og møterom på loftet har lerret fastmontert på vegg.

Kommunestyre fastset prisar for leige, lag og organisasjonar har eigne prisar.

Ta kontakt på e-post eller telefon om du ønsker å låne eller leige lokaler.


Flere aktiviteter

Bli frivillig

Har du litt tid til overs eller berre lyst til å gjere noko for andre? Vestnes Frivilligsentral har fleire aktivitetar vi treng frivillige til. Å vere frivillig er kjekt og givande, og gjer at ein vert kjent med nye menneske i lokalsamfunnet. Vi koplar deg også gjerne med andre frivillige organisasjonar som held på med det kunne tenke deg å vere med på.

Friluftsutstyr for organisasjonar, skular og barnehagar

Frivillige lag og organisasjonar, barnehagar og skular kan låne utstyr som Frivilligsentralen har fått tildelt frå Sunnmøre Friluftsråd.

Frivilligdagen - fole kjekt i Vestnes!

Kvart års arrangerer Frivilligsentralen ilag med lag og organisasjonar Frivilligdagen - fole kjekt i Vestnes! Då er det mykje liv og røre i Helland sentrum, der syner lag og organisasjonar i Vestnes kommune kva dei gjer på. Det er informasjonsstands, sal av mat og drikke, konkurransar og loddsal, musikk, dans og appellar, aktivitetar for born og mykje, mykje meir! Sett av datoen for 2023: 9.september.

Full Rulle - med musikk frå livets begynnelse

Velkomen til eit fornya Full Rulle! Ilag med Vestnes Kulturskule inviterer Vestnes Frivilligsentral til Full Rulle med musikk i det flotte nye Vestnes bibliotek (Stella Maris). Full Rulle er for alle som er heime med baby/små barn.

Habil - øvelseskjøring

Ikkje alle av oss har nokon vi kan øvelsekjøre med. Sertifikat er viktig å ha både for å bu på Vestnes, og i mange tilfelle gjer sertifikat det enklare å få jobb. I samarbeid med Vestnes Røde Kors og Flyktningtenesta har vi ein bil (frå Møre og Romsdal Røde Kors) på Vestnes annakvar månad som vi brukar til øvelseskjøring. Å vere frivillig i Habil er både kjekt, lærerikt, meiningsfylt, og ein ser heile tida tydelege resultat.

2023 © Vestnes frivilligsentral