Bli frivillig

Har du litt tid til overs eller berre lyst til å gjere noko for andre? Vestnes Frivilligsentral har fleire aktivitetar vi treng frivillige til. Å vere frivillig er kjekt og givande, og gjer at ein vert kjent med nye menneske i lokalsamfunnet. Vi koplar deg også gjerne med andre frivillige organisasjonar som held på med det kunne tenke deg å vere med på.

Kven kan vere frivillig?

Alle kan i utgongspunktet vere frivillige, men ofte passar vi til å vere frivillige til forskjellige ting utifrå erfaring, livssituasjon, kunnskap og engasjement. Å vere frivillig kan gi mange gode erfaringar og fellesskap, gi meining til kvardagen og kjensla av å bidra i eige lokalsamfunn. Vi gir deg gjerne ein attest når du har jobba som frivillig. 

Kva kan eg gjere?

På Frivilligsentralen har vi fleire faste aktivitetar. Vi ønsker alltid fleire med. Det kan vere turguide, tilrettelegger på Full Rulle og vertskap på Tirsdagskaffe. Det er også behov for frivillige knytta til å halde utstyret på Utstyrssentralen i orden. Elles er det ønskeleg med frivillige til arbeidet i hagen rundt Frivilligsetnralen, og til å halde Gamleskulen vedlike. Aktivitet kjem og går så plutselig kan det vere andre aktivitetar vi treng frivillige til. Mange nye prosjekt er også under planlegging knytt til Stella Maris, aktivitet for eldre og ungdom. Ta kontakt så finn vi ut av det, og viser deg eventuelt vidare til lag og organisasjonar som passar deg.

Kva er forventa av deg?

Kor mykje tid du vil bruke og kva du ynskjer å bidra med bestemmer du sjølv.
Du inngår ingen langsiktig avtale – opplever du at det er givande, fortsett du.

Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt meir? Kontakt oss uansett! Kom gjerne inn til ein uforpliktande samtale.

Eg ynskjer å starte noko nytt

Går du med ein tanke om å starte noko nytt eller du ser eit behov? Vi kan kanskje hjelpe deg i gong. Er det noko som allereie eksisterar så viderformidlar vi det.


Flere aktiviteter

Friluftsutstyr for organisasjonar, skular og barnehagar

Frivillige lag og organisasjonar, barnehagar og skular kan låne utstyr som Frivilligsentralen har fått tildelt frå Sunnmøre Friluftsråd.

Frivilligdagen - fole kjekt i Vestnes!

Kvart års arrangerer Frivilligsentralen ilag med lag og organisasjonar Frivilligdagen - fole kjekt i Vestnes! Då er det mykje liv og røre i Helland sentrum, der syner lag og organisasjonar i Vestnes kommune kva dei gjer på. Det er informasjonsstands, sal av mat og drikke, konkurransar og loddsal, musikk, dans og appellar, aktivitetar for born og mykje, mykje meir! Sett av datoen for 2023: 9.september.

Full Rulle - med musikk frå livets begynnelse

Velkomen til eit fornya Full Rulle! Ilag med Vestnes Kulturskule inviterer Vestnes Frivilligsentral til Full Rulle med musikk i det flotte nye Vestnes bibliotek (Stella Maris). Full Rulle er for alle som er heime med baby/små barn.

Habil - øvelseskjøring

Ikkje alle av oss har nokon vi kan øvelsekjøre med. Sertifikat er viktig å ha både for å bu på Vestnes, og i mange tilfelle gjer sertifikat det enklare å få jobb. I samarbeid med Vestnes Røde Kors og Flyktningtenesta har vi ein bil (frå Møre og Romsdal Røde Kors) på Vestnes annakvar månad som vi brukar til øvelseskjøring. Å vere frivillig i Habil er både kjekt, lærerikt, meiningsfylt, og ein ser heile tida tydelege resultat.

Hagen vår

Hagen ved Vestnes Frivilligsentral er open for alle, og kan lånast til arrangement. Hagen har scene, lysthus og mange flotte blomar.

2023 © Vestnes frivilligsentral