Språkkafé

På Språkkafé er alle velkommen! På Språkkafeen får man praktisere norsk med trivelige folk, og bli bedre kjent med folk i Vestnes. Praten går over en kopp kaffe med noe å bite i. Oppstart høsten 2023 er onsdag 30.august.

Vi har også spill, ulike temaer vi diskuterer, og aviser som bidrar til å holde praten i gang og til å utvide ordforrådet.

Tilbudet er gratis.

Språkkafeen er annenhver onsdag, oddetalsuker, kl. 18.00-20.00.

Sted: Vestnes Frivilligsentral, Remmemsvegen 2.

Språkkafé er følgende datoer frem til jul 2023: 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 08.11, 22.11 og 06.12.


Lyst til å være frivillig på Språkkafeen? Ta gjerne kontakt med Frivilligsentralen på 902 64 163/karianne.austnes@vestnes.kommune.no. Det er kjekt å være på Språkkafeen!

Alle er velkommen!

 

Flere aktiviteter

Bli frivillig

Har du litt tid til overs eller berre lyst til å gjere noko for andre? Vestnes Frivilligsentral har fleire aktivitetar vi treng frivillige til. Å vere frivillig er kjekt og givande, og gjer at ein vert kjent med nye menneske i lokalsamfunnet. Vi koplar deg også gjerne med andre frivillige organisasjonar som held på med det kunne tenke deg å vere med på.

Friluftsutstyr for organisasjonar, skular og barnehagar

Frivillige lag og organisasjonar, barnehagar og skular kan låne utstyr som Frivilligsentralen har fått tildelt frå Sunnmøre Friluftsråd.

Frivilligdagen - fole kjekt i Vestnes!

Kvart års arrangerer Frivilligsentralen ilag med lag og organisasjonar Frivilligdagen - fole kjekt i Vestnes! Då er det mykje liv og røre i Helland sentrum, der syner lag og organisasjonar i Vestnes kommune kva dei gjer på. Det er informasjonsstands, sal av mat og drikke, konkurransar og loddsal, musikk, dans og appellar, aktivitetar for born og mykje, mykje meir! Sett av datoen for 2023: 9.september.

Full Rulle - med musikk frå livets begynnelse

Velkomen til eit fornya Full Rulle! Ilag med Vestnes Kulturskule inviterer Vestnes Frivilligsentral til Full Rulle med musikk i det flotte nye Vestnes bibliotek (Stella Maris). Full Rulle er for alle som er heime med baby/små barn.

Habil - øvelseskjøring

Ikkje alle av oss har nokon vi kan øvelsekjøre med. Sertifikat er viktig å ha både for å bu på Vestnes, og i mange tilfelle gjer sertifikat det enklare å få jobb. I samarbeid med Vestnes Røde Kors og Flyktningtenesta har vi ein bil (frå Møre og Romsdal Røde Kors) på Vestnes annakvar månad som vi brukar til øvelseskjøring. Å vere frivillig i Habil er både kjekt, lærerikt, meiningsfylt, og ein ser heile tida tydelege resultat.

2023 © Vestnes frivilligsentral