Kontakt

Opningstider

Vestnes Frivilligsentral har ope alle kvardagar. Kontortid er normalt mellom kl. 09.00-15.30. Dagleg leiar deltek på ein del møter og aktivitet utanfor kontoret, så om du vil unngå bomtur kan det vere lurt å ringe, eller sende e-post og lage ei avtale først.

Kontorstad

Dagleg leiar har kontorplass på Stella Maris, rett ved skranken til Vestnes bibliotek.

Aktivitet i regi av Frivilligsentralen foregår som regel i Frivilligsentralen sine lokaler, Gamleskulen, Remmemsvegen 2.

Kontaktinformasjon

Dagleg leiar, Karianne Bergset Austnes, kan du nå på telefon: 974 84 478 eller på e-post: frivillig@vestnes.kommune.no 


2023 © Vestnes frivilligsentral