PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utlånsreglar

 • Utlånstida er maks 1 veke.

 • Låntakar må vera over 16 år.

 • Berre personar over 18 år kan stå som

  låntakar av utstyr som skal brukast av      

  yngre barn/familiemedlemmar.

 • Det vert føresett at lånetakar set seg inn i

  bruken av utstyret, og at bruk skjer    

 

Lånt utstyr vert brukt på eige ansvar, og utlånar står ikkje ansvarleg ved eventuell skade på personar som låner utstyr.

Reglar for innlevering

 • Utstyr skal leverast personleg i sentralen si opningstid. Ved innlevering vert utstyret gjennomgådd av personalet.

 • Utstyret skal leverast tilbake i same tilstand som ved utlån.

 • Alt av utstyr skal reingjerast og tørkast etter bruk, før det

  vert levert tilbake. Dersom utstyret ikkje er reingjort/ tørka,

  vil kostnaden ved dette belastast lånetakar.

 • Det skal gjevast melding om noko er øydelagt eller dårleg.

 • Lånetakar er erstatningsansvarleg ved skada/øydelagt utstyr.

 • Lånetakar vert belasta kostnaden for utstyret dersom utstyret

  ikkje vert levert tilbake.