PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Organisering

Vestnes Frivilligsentral er kommunalt eigd, men på same tid ein frittståande organisasjon med eige styre.

Formannskapet i Vestnes kommune og styret i Vestnes Frivilligsentral utgjer Årsmøte. Styret leiar arbeidet ilag med dagleg leiar mellom årsmøta. Til grunn for arbeidet ligg sentralen sine vedtekter og 3-årige strategi, samt  nasjonale retningslinjer for frivilligsentralar (dokumenta finn du nederst på sida).

 

Styret for 2017 er:

Hanne Moldver Salthammer (leiar)

Are Elvevold (nestleiar)                     

Einar H. Bjerkevoll (styremedlem)

Tordis Sivertsen (styremedlem)                            

Aud Marie Bergdal (eigars representant)

Helen Hoem Sylte (1. vara)

Karin Hovde (2. vara)

Falk Daniel Øveraas (vara for eigars representant)